جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک

جمشید مهرآسا؛ علیرضا حسنی؛ محمد روحانی مقدم

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 439-456

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22295.2717

چکیده
  چکیده امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطّلاعات مستخرج از طرح حدّنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقّت و کیفیّت بسیار بالایی است. حدّنگاری یا کاداستر مجموعه اقداماتی است که منجرّ ...  بیشتر

بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی

جمشید مهرآسا؛ علیرضا حسنی؛ محمد روحانی مقدم

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 373-394

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19278.2271

چکیده
  کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع ...  بیشتر