زمان، مکان و هزینه وفای به عهد

احمد باقری؛ سمیه بابایی؛ محسن مهدیان

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12805.1301

چکیده
  عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می­ شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه­ متعهّد را بریّ می­ سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده ...  بیشتر