نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2019.18660.2191

روح الله مرادی؛ حسن بادینی؛ عباس کریمی؛ طیب افشارنیا


2. ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-270

10.22075/feqh.2018.13963.1602

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده