نویسنده = سلمان زاده، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی- حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمایی در دعاوی سوانح هوایی (کنوانسیون ورشو - مونترال)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22075/feqh.2020.19677.2324

جعفر سلمان زاده


2. تأثیر اکراه در ایقاع

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-202

10.22075/feqh.2018.12990.1319

جعفر سلمان زاده؛ مصطفی عباسی