حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران

محمدرضا رضوان طلب؛ داود دره شیری؛ سید معین جوادی

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 131-156

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.22941.2813

چکیده
        امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف ...  بیشتر

بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 333-360

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18890.2216

چکیده
  یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری ­های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می ­دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری ­های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن ...  بیشتر

تخصصی
انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 84-114

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14881.1592

چکیده
  علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند ...  بیشتر