تخصصی
عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.11361.1114

چکیده
  اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو ...  بیشتر

قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ اسماعیل قندور بیجارپس

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2409

چکیده
   در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد ...  بیشتر