نویسنده = محسنی دهکلانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-160

10.22075/feqh.2018.11361.1114

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی


2. قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-92

10.22075/feqh.2017.2409

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ اسماعیل قندور بیجارپس