نویسنده = حسینی یار، حسن
تعداد مقالات: 1
1. حجیّت خبر واحد در امور مهمّه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 177-192

10.22075/feqh.2017.2413

حسن حسینی یار؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا