نویسنده = نظری توکلی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 287-308

10.22075/feqh.2020.18332.2135

زینب محمدزاده؛ سعید نظری توکلی


2. اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 301-316

10.22075/feqh.2017.7310.

سعید نظری توکلی؛ سمیه نظری