نویسنده = کلانتری خلیل آباد، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-278

10.22075/feqh.2017.2780

سید احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد نظری ندوشن