نویسنده = قسمتی تبریزی، علی
تعداد مقالات: 2
1. دعوای بلامنازع

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 313-344

10.22075/feqh.2019.18748.2201

علی قسمتی تبریزی؛ محمد صادق محرابی سی سخت


2. تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-208

10.22075/feqh.2017.10820.1055

علی قسمتی تبریزی