نویسنده = محمد عابدی
تعداد مقالات: 2
1. قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 241-262

محمد عابدی؛ سیده سمیه مرتضوی


2. تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 247-264

محمد عابدی؛ علی ساعتچی