تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری؛ حسن اسکندری

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 247-274

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1966

چکیده
  در این مقاله، تقسیم­بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می‌تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می­توان حق را از حکم ...  بیشتر