نویسنده = سید محمد مهدی ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. شرایط اعمال قاعده درأ در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-146

سید محمد مهدی ساداتی