ایقاع فضولی

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1938

چکیده
  دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت ...  بیشتر