نویسنده = نعیمی، طاهره سادات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 229-256

10.22075/feqh.2017.1926

طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی؛ سیدمحمد موسوی مقدم