تأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت

سیده سمانه موسوی مقدم؛ علی تولّائی؛ حسین ابویی مهریزی

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 211-228

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1925

چکیده
  فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، بنابراین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. از آنجا که یکی از شروط سرپرست طفل، سلامت جسمی اوست، در این پژوهش با تحلیل آراء فقها به بررسی تأثیر بیماری‌ها در ...  بیشتر