قاعده‌ فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»

مهدی ذوالفقاری؛ رحیم نوبهار

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1921

چکیده
  این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می‌دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات‌ها شناخته می‌شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده‌ای استوار ...  بیشتر