نویسنده = ذوالفقاری، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 389-414

10.22075/feqh.2020.20002.2359

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


2. قاعده‌ فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-122

10.22075/feqh.2017.1921

مهدی ذوالفقاری؛ رحیم نوبهار