نویسنده = جباری، مصطفی
تعداد مقالات: 3
1. ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-58

10.22075/feqh.2017.1947

مصطفی جباری؛ محمد ابوعطا


2. ردّ پای زبان‌شناسی حقوقی در متون فقهی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-64

10.22075/feqh.2017.1929

مصطفی جباری؛ حسین رضویان


3. تک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-76

10.22075/feqh.2017.1919

مصطفی جباری؛ بهروز صابریان