نویسنده = ادبی فیروزجایی، رزاق
تعداد مقالات: 1
1. اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

10.22075/feqh.2017.1909

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی