نویسنده = قبولی در افشان، سید محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-122

10.22075/feqh.2017.1898

سید علی حسینی طباطبائی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمد تقی قبولی در افشان