حریم گویش

مصطفی جباری

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1895

چکیده
  برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها و نظایر این‌ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می‌گیرد. اما آن‌چه در این نوشتار بررسی می‌شود «حریم گویش» است و این‌که آیا گویش‌ها و لهجه‌ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می‌توان به بهانه‌ی ساخت برنامه‌ی طنزی که باعث ...  بیشتر